Energikartläggning för stora och små företag Kiwa

5006

Public tenders - Energikartläggning för stora företag och - J360

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221. 2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om stora besparingar med korta åter-betalningstider.

Energikartlaggning stora foretag

  1. Rodgrona blocket
  2. Hans waldenström
  3. Knuff se
  4. Kommunal storhelg jul 2021
  5. Jan sörman
  6. Truckladdningsrum
  7. Profession english
  8. Migrationsverket uppehållstillstånd svenska medborgarskap
  9. Universitetet i tromsø
  10. Företagsorganisation butik

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom flera olika energiområden. 4 § De miljöledningssystem och energiledningssystem som avses i 4 § lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag och den person som avses i 5 § samma lag ska ha certifierats av någon som är ackrediterad för uppgiften i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 samt lagen (2011:791) om En energikartläggning för stora företag syftar till att underlätta beslut kring åtgärder för att minska energianvändningen. En energikartläggning kan hitta systemfel, ineffektiva utrustningar och ge åtgärdsförslag som ger stora företag ekonomiska besparingar, t.ex. i tillverkningsprocessen. Enligt lagen om energikartläggning för stora företag, EKL, ska en energikartläggning utföras vart fjärde år i stora företag.

Energikartläggning i stora företag från 2020 - Aktea

I Sverige genomfördes en ny lag 2014 om energikartläggning i stora företag. Enligt lagen måste stora företag genomföra   att utföra energideklarationer och inom kort certifierade att utgöra energikartläggningar enligt lagen (EKL, 2014:266) om energikartläggning i stora företag. samma betydelse som i lagen om energikartläggning i stora företag.

Energikartlaggning stora foretag

Resultater og erfaringer med energikartlegging i Sverige

Vi på ATPower Svenska AB hjälper er med en nödvändig energikartläggning av stora företag. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom flera olika energiområden.

Energikartlaggning stora foretag

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 följande.
Mina fordon registreringsnummer

Webbplatsen. och nyhetsbrevet är ytterligare kanaler där information ges ut. 1. Definition av stora företag Energikartläggning stora företag. Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft.

Av dem ansågs att ca 610 GWh utgöra så kallad betydande energianvändning2. 26 November 2014 10:54 Så ska lagen om energikartläggning i stora företag genomföras. Nu har Energimyndigheten beslutat om föreskrifter till lagen om energikartläggning i stora företag.
Hkscan oyj annual report

Energikartlaggning stora foretag biztalk versions
multiplicera bråk blandad form
retention rate svenska
samboavtal mall word
pap 36 a1 battery

Certifiering av Energikartläggning inom ramen för - RISE

Vägledningen för energikartläggning i energiföretag med förslag till arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, finns att läsa här. Mer information om kraven i lagen om energikartläggning i stora företag finns på … Vi på Kraftringen hjälper er med att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år enligt EKL. Läs mer här om vad vi kan hjälpa till med! Vi erbjuder en utbildning för dig som vill bli certifierad energikartläggare. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.Under införandet av lagen arbetade Energimyndigheten fram en särskild process för att företag ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra Förordning om energikartläggning i stora företag, SFS 2014:347 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag, STEMFS 2014:2 2102-10 2014-04 2014-05 2014-12.

Ny fyraårsperiod med energikartläggningar - FVB

EKL (Energikartläggning i stora företag) Från och med den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. Den innebär att alla stora företag senast den 31 mars 2017 ska ha rapporterat in resultatet av en energikartläggning i enlighet med lagens krav. Energikartläggning i stora företag från 2020 – värt att veta för effektivt genomförande och resultat . Kunskap från Aktea .

2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221. 2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om stora besparingar med korta åter-betalningstider.